11 Products

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

IPC-J-STD-001G: Требования к электрическим и электронным сборкам, изготавливаемым с помощью пайки

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-610E-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-610D-VN: Acceptability of Electronic Assemblies

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC/WHMA-A-620B-VN: Yêu Cầu và Tiêu Chuẩn Chấp Nhận cho Các Bộ Dây và Bộ Cáp...

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-610F-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

A-610DRU: Acceptability of Electronic Assemblies

Member: $234.00

Nonmember: $467.00

IPC-7711/21B-RU: Восстановление, модификация и ремонт электронных сборок

Member: $117.00

Nonmember: $234.00

J-STD-001F-RU: Требования к электрическим и электронным сборкам, изготавливаемым с помощью пайки

Member: $117.00

Nonmember: $234.00

IPC-A-610F-RU: Критерии приемки электронных сборок

Member: $79.00

Nonmember: $155.00

IPC-A-610F-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $117.00

Nonmember: $234.00

IPC-A-600H-RU: Критерии приемки печатных плат