Standards: Electronics Assembly: Quality/Test

13 Products

Member: $117.00

Nonmember: $234.00

IPC-A-610F-SE: Acceptanskrav för kretskortMember: $117.00

Nonmember: $234.00

J-STD-001E-SE: Krav för lödda elektriska och elektroniska kretskortMember: $80.00

Nonmember: $160.00

J-STD-001D-SW: Requirements for Soldered Electrical and Electronic AssembliesMember: $117.00

Nonmember: $234.00

IPC-A-610D-SW: Acceptability of Electronic AssembliesMember: $117.00

Nonmember: $234.00

IPC-A-610E-SE: Acceptanskrav för kretskortMember: $117.00

Nonmember: $234.00

A-610DIT: Acceptability of Electronic AssembliesMember: $80.00

Nonmember: $160.00

IPC-A-610F-IT: IPC-A-610F Accettabilità degli Assemblaggi ElettroniciMember: $117.00

Nonmember: $234.00

IPC-A-610E-IT: Accettabilità degli Assemblaggi ElettroniciMember: $80.00

Nonmember: $160.00

J-STD-001D-IT: Requirements for Soldered Electrical and Electronic AssembliesMember: $111.00

Nonmember: $223.00

J-STD-001F-IT: Requisiti per la Brasatura degli Assemblaggi Elettrici ed ElettroniciMember: $111.00

Nonmember: $223.00

IPC-A-610F-SE: Acceptanskrav för kretskortMember: $95.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-610F-IT-WAM1: Accettabilità degli Assemblaggi ElettroniciMember: $111.00

Nonmember: $223.00

IPC-A-610E-IT: Accettabilità degli Assemblaggi Elettronici