Standards: Electronics Assembly: Quality/Test

6 Products

Member: $117.00

Nonmember: $234.00

IPC-A-610F-SE: Acceptanskrav för kretskort



Member: $117.00

Nonmember: $234.00

J-STD-001E-SE: Krav för lödda elektriska och elektroniska kretskort



Member: $80.00

Nonmember: $160.00

J-STD-001D-SW: Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies



Member: $117.00

Nonmember: $234.00

IPC-A-610D-SW: Acceptability of Electronic Assemblies



Member: $117.00

Nonmember: $234.00

IPC-A-610E-SE: Acceptanskrav för kretskort



Member: $111.00

Nonmember: $223.00

IPC-A-610F-SE: Acceptanskrav för kretskort