Standards: Electronics Assembly: Rework/Repair

3 Products

Member: $80.00

Nonmember: $160.00

IPC-A-610E-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện TửMember: $80.00

Nonmember: $160.00

IPC-A-610D-VN: Acceptability of Electronic AssembliesMember: $75.00

Nonmember: $148.00

IPC-A-610E-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử