IPC-7711/21B-CZ: Přepracování, modifikace a opravy elektronických sestav

Member: $246.00

Nonmember: $492.00

Download an update to published IPC-7711B/7721B Part 3 Procedure 6.1.(English only)

Základni aktualizace pro bezolovnatou technologii a zlepšené návody pro kontrolu oprav a modifikací

Tento návod obsahuje vše, čeho je zapotřebí pro opravy a přepracování elektronických sestav a desek plošných spojů! IPC 7711/7721 Přepracování,modifikace a opravy elektronických sestav prošla kompletní aktualizaci všech postupů aby byla zaručena kompatibilita pro bezolovnatou i tradiční SnPb technologii. Tento jediný svazek obsahuje všechny předtím publikované změny a řadu nových postupů pro BGA (včetně reballingu) a oprav flexibilních DPS. Část 1 Obecné požadavky byla rovněž upravena a zpřehledněna a přináší důležité pokyny a návody pro všechny postupy. Tato část zahrnuje postupy společné pro přepracování, opravy a modifikace. Část 2 je IPC 7711B a postupy zahrnují nástroje, materiály a metody potřebné k odstranění a výměně povrchově montovaných i vývodových součástek.. Část 3 je IPC 7721B a zahrnuje postupy pro modifikaci sestav a opravy laminátu a vodičů. Tento řada postupů má barevné ilustrace které pomohou uživatelům porozumět instrukcím. Nahrazuje IPC 7711,IPC7721 a IPC-R-700.

Number of Pages: 300
ISBN: 978-1-61193-009-2
Product ID: 771121-STD-0-D-0-CZ-B