DVD-SE54C: ESD Control for Operators -- ESD-Kontroll för Operatörer, SWEDISH / ENGLISH

Member: $473.00

Nonmember: $578.00

Free Review

Dual-Language (Swedish/English) DVD clearly explains all the critical information your operators need to control static charge build-ups and prevent costly damage to electronic components and assemblies. Covers the physics of static electricity, how static charges damage components, grounding, wrist straps/shoe grounding/testing, safe clothing, conductive smocks, ESD-safe work areas, elimination of static generating materials, controlling charge build-ups, activities that create static electricity and proper handling/storage/transportation of ESD sensitive devices. An award-winning introduction to ESD control. Time: 24 Minutes.

**********

Tvåspråkig (Svenska/Engelska) DVD förklarar tydligt all viktig information dina operatörer behöver för att kontrollera statiska laddningar och för att undvika kostsamma skador till elektroniska komponenter och kretskort. Täcker hur statisk elektricitet uppstår, hur statiska laddningar skadar komponenter, jordning, jordning via armband eller skor, testning, säker klädsel, ledande kläder, ESD-säkra arbetsområden, eliminering av statiskt laddande material, kontroll av statiska laddningar, aktiviteter som skapar statisk electricitet, rätt hantering/lagring/transport av ESD-känsliga delar.  En prisbelönt introduktion till ESD-kontroll. Tid: 24 minuter.

More about the DVD-R Format used for this product.

Product ID: 54-MT-0-DVD-0-SE-0