IPC-1601A: Wytyczne dla obsługiwania i przechowywania płyt drukowanych

Member: $69.00

Nonmember: $137.00

Jedyny dokument branżowy dotyczący obsługiwania, pakowania i przechowywania płytek drukowanych. Wskazówki zawarte w tym dokumencie mają na celu ochronę płyt drukowanych przed zanieczyszczeniem, fizycznym uszkodzeniem, utratą lutowalności i wchłanianiem wilgotności. Uwzględniono rodzaje i metody materiałów opakowaniowych, środowisko produkcyjne, obsługiwanie i transport, a także profile wygrzewania mające na celu usunięcie wilgoci. Rewizja A została poszerzona o opakowania chroniące przed zawilgoceniem (MBBs), wpływ wygrzewania na lutowalność płyty drukowanej, kwestie ESD, problem z wilgocią dla rdzeni wytrawianych i kompozytów, materiały pochłaniające wilgoć i karty HIC, a także przepływ wymagań dotyczących pakowania i obsługiwania. Tłumaczone październik 2019

Number of Pages: 32
Release Date: 4/26/2019
ISBN: 978-1-61193-472-4
Product ID: 1601-STD-0-D-0-PL-A