IPC-6012D: Specyfikacja Zdolności i Osiągów dla Sztywnych Płyt Drukowanych

Member: $95.00

Nonmember: $190.00

Niniejsza specyfikacja obejmuje kwalifikacje i osiągi sztywnych płyt drukowanych, wliczając jednostronne, dwustronne z lub bez metalizacji otworu, wielowarstwowe z lub bez ślepych/zagrzebanych przelotek i płyty z rdzeniem metalowym. Dotyczy również wymagań dla finalnego pokrycia i platerowania powierzchni, przewodników, otworów/przelotek, częstotliwości testów dopuszczających i potwierdzenia jakości jak również wymagań elektrycznych, mechanicznych i środowiskowych. Rewizja D zawiera wiele nowych wymagań w obszarach takich jak pokrycia HASL, alternatywne pokrycia powierzchni, platerowanie krawędzi, znakowanie, umiejscowienie mikrovia i pole docelowe, platerowanie miedzią wypełnionych otworów, wypełnianie miedzią microvia i usuwanie dielektryka. Do stosowania z IPC-6011. Zastępuje IPC-6012C i IPC-6016. 59 stron. Wydano we wrześniu 2015. Przetłumaczono

Number of Pages: 68
Release Date: 7/30/2019
ISBN: 978-1-61193-478-6
Product ID: 6012-STD-0-D-0-PL-D