IPC-A-600H-PL: Kryteria Dopuszczenia Płyt Drukowanych

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

 Pełne, ilustrowane wydanie przewodnika dla kryteriów dopuszczenia płyt drukowanych. Niniejszy czterokolorowy dokument dostarcza fotografii i ilustracji stanów docelowych, dopuszczalnych i niezgodnych, które są dostrzegalne wewnętrznie lub zewnętrznie na gołych płytkach drukowanych. Upewnij się, że Twoi operatorzy, inspektorzy i inżynierowie posiadają najnowsze informacje uzgodnione w przemyśle. Wraz z ponad 90 nowymi lub zaktualizowanymi fotografiami i ilustracjami, rewizja H dostarcza opisu nowych tematów, takich jak metalizacja owinięcia miedzią, platerowanie miedzianej pokrywy wypełnionych otworów, rozdzielenie ściany/tulejki otworu oraz aktualizacji i rozszerzenia tematyki rozwarstwień punktowych płytek drukowanych, rozwarstwienia i efektu aureoli, luk/pęknięć laminatu, wytrawienia wstecznego, wypełnienia ślepych i zakrytych otworów przelotowych oraz obwodów elastycznych. Dokument jest synchronizowany z wymaganiami dopuszczenia wyrażonymi w IPC-6012C i IPC-6013B.

Number of Pages: 157
ISBN: 978-1-61193-077-1
Product ID: A600-STD-0-D-0-PL-H