IPC-A-600J: Kryteria Dopuszczenia Płyt Drukowanych

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

Pełne, ilustrowane wydanie przewodnika dla kryteriów dopuszczenia płyt drukowanych. Niniejszy czterokolorowy dokument dostarcza fotografii i ilustracji stanów docelowych, dopuszczalnych i niezgodnych, które są dostrzegalne wewnętrznie lub zewnętrznie na gołych płytkach drukowanych. Upewnij się, że Twoi operatorzy, inspektorzy i inżynierowie posiadają najnowsze informacje uzgodnione w przemyśle. Wraz z ponad 120 nowymi lub zaktualizowanymi fotografiami i ilustracjami, rewizja J dostarcza opisu nowych tematów, takich jak wymagania wymiarowe na kontakt mikrootworu przelotowego, platerowanie, luki i wypełnienie, łącznie ze zaktualizowanym i poszerzonym materiałem dotyczącym usuwania dielektryka (wytrawianie wsteczne, usuwanie rozmazania i absorbcja), fałdy platerowania, platerowanie powierzchni złączy krawędziowych, pola SMT i BGA, znakowanie, przesunięcie otworu, rozwarstwienie, platerowanie pokrywy, wypełnienie via i obwody elastyczne. Dokument jest synchronizowany z wymaganiami dopuszczenia wyrażonymi w IPC-6012D i IPC-6013C. Zastępuje IPC-A-600H. 180 stron. Wydany w maju 2016. Przetłumaczony w kwiecień 2018.

Number of Pages: 196
Release Date: 4/12/2019
ISBN: 978-1-61193-463-2
Product ID: A600-STD-0-D-0-PL-J