IPC-A-600J: การยอมรับของบอร์ดพิมพ์

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

คู่มือภาพประกอบที่ชัดเจนถึงการยอมรับของบอร์ดพิมพ์! เอกสารสี่สีนี้จัดให้มีภาพถ่ายและภาพประกอบของสภาวะเป้าหมาย ยอมรับได้ และที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้จากภายในหรือภายนอกบนบอร์ดพิมพ์เปล่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงาน ผู้ตรวจสอบ และวิศวกรของคุณ มีข้อมูลที่สอดคล้องกับมติอุตสาหกรรมฉบับล่าสุด ด้วยจำนวน 120 ภาพถ่ายใหม่หรือภาพประกอบที่มีการแก้ไข ฉบับปรับปรุง J ได้จัดให้ครอบคลุมใหม่ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ขนาดของหน้าสัมผัสไมโครเวีย การชุบ การวอยด์และการเติมเต็มพร้อมกับการครอบคลุมและปรับปรุงใหม่สำหรับการกำจัดอิเล็กทริก (etchback smear and wicking) ขอบชุบที่ม้วน, พื้นผิวเคลือบของเอดจ์คอนเนคเตอร์ แพ็ด SMT และ BGA, การทำเครื่องหมาย, การกำหนดตำแหน่งรู, การแยกชั้น, การเคลือบปิดคลุม, การเติมเต็มเวียและวงจรที่มีความยืดหยุ่น เอกสารได้รับการออกแบบตามข้อกำหนดการยอมรับที่แสดงใน IPC-6012D และ IPC-6013C แทนที่ IPC-A-600H จำนวน 180 หน้า เผยแพร่เมื่อพฤษภาคม 2559 แปลเมื่อมิถุนายน 2559

Number of Pages: 200
Release Date: 8/13/2020
ISBN: 978-1-951577-2
Product ID: A600-STD-0-D-0-TH-J