• Home
  • IPC-A-610F-AM1-Romanian

IPC-A-610F-AM1: Acceptabilitatea Ansamblurilor Electronice Amendament 1

Member: $20.00

Nonmember: $40.00

Acesta este un amendament la standardul IPC-A-610F, un standard industrial recunoscut și adoptat, acoperind cerințe de acceptabilitate ale ansamblurilor electronice. Modificările includ, fără a se limita la acestea, o revizuire a cerințelor minime de umplere cu aliaj a găurilor metalizate, PTH, o schimbare a criteriilor pentru goluri la circuitele BGA cu bile fără turtire și cerințe noi pentru fixarea cu adeziv.

Acest amendament nu poate fi utilizat fără IPC-A-610F. Informații cu privire la achiziționarea documentului IPC-A-610F pot fi găsite aici.

Number of Pages: 7
Release Date: 11/28/2016
ISBN: 978-1-61193-271-3
Product ID: A610-STD-0-D-A1-RO-F