IPC-A-610F-PL: Dopuszczalność Zespołów Elektronicznych

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IEC jest w trakcie procesu zatwierdzania IPC-A-610 jako globalnie preferowanego międzynarodowego standardu dopuszczania dla pakietów elektronicznych.

IPC-A-610 jest najpowszechniej na świecie używanym standardem dla pakietów elektronicznych. Szczególnie przydatne dla działów zapewnienia jakości i montażu, IPC-A-610F ilustruje zaakceptowane w przemyśle kryteria jakości dla pakietów elektronicznych poprzez kolorowe fotografie i ilustracje. Rewizja ta przedstawia dwa nowe zakończenia SMT, jak również zmiany w wypełnieniu otworów metalizowanych i kryteria luk dla BGA. Dodatkowo, gdzie tylko było to możliwe niektóre informacje zostały zmodyfikowane w celu lepszej czytelności i zrozumienia, bez usuwania obowiązujących wymagań.

Głównie tematy dotyczą wymagań dla dodatków elastycznych, płyty w płycie, komponentu na komponencie, lutowania bezołowiowego i ołowiowego, orientacji komponentów i kryteriów lutowania dla montażu przewlekanego i SMT, czyszczenia, znakowania, pokryć i laminatów.

IPC-A-610 jest nieocenione dla wszystkich inspektorów, operatorów i trenerów. Rewizja F posiada 814 fotografii i ilustracji do kryteriów dopuszczenia – 86 z nich są nowe lub zaktualizowane. Dokument synchronizuje wymagania wyrażone w innych uznanych dokumentach i jest używany wraz ze standardem materiału i procesu IPC J-STD-001.

Number of Pages: 424
ISBN: 978-1-61193-211-9
Product ID: A610-STD-0-D-0-PL-F