IPC-A-610F: มาตรฐานการยอมรับของงานประกอบอิเล็กทรอนิกส์

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610 เป็นมาตรฐานที่ได้มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในการประกอบงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับการประกันคุณภาพ และหน่วยงานการผลิต, IPC-A-610F แสดงให้เห็นถึงเกณฑ์ฝีมือที่ยอมรับได้ของงานประกอบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านข้อความอย่างละเอียดที่สะท้อนถึงสภาวะที่สามารถยอมรับได้และสภาวะข้อบกพร่อง สนับสนุนด้วยภาพถ่ายและภาพประกอบสีอย่างเต็มรูปแบบ ในการปรับปรุงฉบับใหม่นี้ ได้รวมสองรูปแบบใหม่ของการเชื่อมต่อแบบเอสเอ็มที เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ของการเติมเต็มในเพลททรูโฮล และวอยด์ของบีจีเอ นอกจากนี้แล้ว ในบางข้อความที่ได้ปรับปรุงเพื่อให้อ่านง่ายและเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น–โดยทั้งหมดนั้นไม่ได้ตัดทอนข้อกำหนดใด ๆ ออกไป

หัวข้อที่สำคัญได้แก่การเชื่อมต่อเฟล็กซ์ บอร์ดอินบอร์ด พาร์ทออนพาร์ท ทั้งข้อกำหนดของเลด-ฟรีและทิน-เลด ทิศทางการวางตัวอุปกรณ์และเกณฑ์ของการบัดกรีสำหรับทรูโฮล เอสเอ็มที การทำความสะอาด การทำเครื่องหมาย การเคลือบผิวและข้อกำหนดของลามิเนต

IPC-A-610 เป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับทั้งผู้ตรวจสอบงานผู้ประกอบงาน และผู้สอนทุกคน ฉบับปรับปรุง F มี 814ภาพถ่ายและภาพประกอบของเกณฑ์ในการยอมรับ - 86 ภาพจากทั้งหมดเป็นภาพใหม่หรือได้ปรับปรุงแล้ว เอกสารนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่แสดงไว้ในเอกสารมติอุตสาหกรรมอื่นๆ และบ่อยครั้งถูกนำมาใช้ร่วมกับมาตรฐานวัสดุและกระบวนการ IPC J-STD-001.

Number of Pages: 424
Release Date: 3/20/2017
ISBN: 978-1-61193-279-9
Product ID: A610-STD-0-D-0-TH-F