IPC-A-610F-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610 là bộ tiêu chuẩn cho các lắp ráp điện tử được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Là một bắt buộc cho các bộ phận đảm bảo chất lượng sản phẩm và lắp ráp sản phẩm, IPC-A-610E minh họa các tiêu chuẩn công nghiệp chấp nhận sản phẩm cho các lắp ráp điện tử bằng các hình ảnh minh họa màu sắc. Phiên bản này bao gồm hai kiểu bản cực SMT, cũng như những thay đổi ở các tiêu chuẩn chấp nhận cho yêu cầu điền chất hàn vào lỗ đâm xuyên có mạ và yêu cầu về lỗ rỗng cho các banh hàn của BGA. Thêm vào đó, các sửa đổi về cách thức diễn đạt các chi tiết nhằm làm việc đọc hiểu bộ tài liệu được dễ dàng và dễ hiểu hơn – tất cả những điểm này không loại bỏ đi những yêu cầu.

Các chủ đề chính bao gồm các yêu cầu về lắp các bảng mạch mềm, bảng mạch gắn-lên-bảng mạch, linh kiện gắn-lên-linh kiện, gồm cả hàn chì và hàn không chì, hướng linh kiện và các tiêu chí hàn cho linh kiện xuyên lỗ và linh kiện dán bề mặt SMT, làm sạch, ghi nhãn, phủ và ép.

IPC-A-610 là tài liệu vô giá cho các nhân viên kiểm tra, công nhân và các huấn luyện viên. Ấn bản đời F có 814 hình ảnh và minh họa cho các tiêu chí chấp nhận – trong số đó có 86 hình ảnh là các cập nhật mới. Tài liệu cũng được đồng bộ với những yêu cầu diễn đạt trong những tài liệu của những ngành công nghiệp khác và luôn sử dụng cùng với với tài liệu về vật liệu và qui trình gia công IPC-J-STD001.

Number of Pages: 424
ISBN: 978-1-61193-170-9
Product ID: A610-STD-0-D-0-VN-F