IPC-A-610G: Dopuszczalność Zespołów Elektronicznych

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610 jest najpowszechniej na świecie używanym standardem dla pakietów elektronicznych. Uaktualniany przez uczestników z 17 krajów dostarczających wkładu i ekspertyz, niniejszy dokument dostarcza przemysłowi najnowszych kryteriów wraz z wieloma nowymi i ulepszonymi grafikami.

Jest to nieoceniony dokument dla inspektorów, operatorów i innych zainteresowanych kryteriami dopuszczalności zespołów elektronicznych. IPC-A-610 jest jednocześnie rozwinięty razem z J-STD-001 oraz po raz pierwszy z niniejszą rewizją z IPC/WHMA-A-620. Przetłumaczono grudzień 2017.

Number of Pages: 436
ISBN: 978-1-61193-418-2
Product ID: A610-STD-0-D-0-PL-G