IPC-A-610G: การยอมรับของงานประกอบอิเล็กทรอนิกส์

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

PC-A-610 เป็นเอกสารการยอมรับงานประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด มีความทันสมัย โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลและความเชี่ยวชาญจากผู้มีส่วนร่วม 17 ประเทศ เอกสารนี้นำเสนอเกณฑ์ข้อกำหนดล่าสุดพร้อมด้วยรูปภาพกราฟิกใหม่ๆ และที่ได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม มาตรฐานนี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบ พนักงานผู้ประกอบงาน และผู้อื่นที่มีความสนใจในเกณฑ์การยอมรับสำหรับงานประกอบอิเล็กทรอนิกส์

IPC-A-610 ได้รับการพัฒนาร่วมกับ J-STD-001 และเป็นครั้งแรกที่มีการปรับปรุงนี้ กับ IPC / WHMA-A-620. ได้รับการแปลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

Number of Pages: 436
Release Date: 1/10/2019
ISBN: 978-1-61193-38
Product ID: A610-STD-0-D-0-TH-G