• Home
  • IPC-J-STD-001G-Estonian

IPC-J-STD-001G: Nõuded joodetud elektri- ja elektroonikakoostudele

Member: $137.00

Nonmember: $274.00

Standard J-STD-001 on globaalselt tunnustatud oma jooteprotsessi ja -materjalide kriteeriumite tõttu. Standardi uuendamisel on andnud oma sisendi tehniliste eriteadmiste näol osalejad kaheksateistkümnest riigist. Dokumendis on toodud tööstuse uusimad kriteeriumid koos uute graafiliste materjalidega, mida on lihtne kasutada ja mõista.

See on kohustuslik dokument elektroonikatööstuse nendele liikmetele, kellel on huvi elektri- ja elektroonikakoostude tootmisprotsessi ja vastavusnõuete vastu. Standard J-STD-001 on välja töötatud kooskõlas standardiga IPC-A-610 ja kõik, kes soovivad standardi nõuete kohta täiendavat infot ning selgitusi, saavad tuge standardist IPC-HDBK-001. Tõlgitud detsembris 2017.

Number of Pages: 84
ISBN: 978-1-61193-347-5
Product ID: J001-STD-0-P-0-EE-G