• Home
  • IPC-J-STD-001G-Vietnamese

IPC-J-STD-001G: Các Yêu Cầu Cho Các Sản Phẩm Điện và Điện Tử Hàn Lắp Ráp

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610 Được công nhận trên toàn cầu về tiêu chuẩn cho các quy trình hàn và các nguyên vật liệu. Được cập nhật với những người tham gia từ 18 quốc gia cung cấp đầu vào và ý kiến chuyên môn, tài liệu này mang đến các tiêu chuẩn mới nhất cùng với nhiều đồ họa mới mới cho ngành công nghiệp giúp dễ hiểu và dễ sử dụng.

Đây là bộ tiêu chuẩn phải có đối với những ai trong ngành công nghiệp điện tử có sự quan tâm đến các tiêu chí chấp nhận cho các sản phẩm điện điện tử lắp ráp. J-STD-001 được phát triển cùng với IPC-A-610 và được hỗ trợ bởi IPC-HDBK-001 cho những người cần thêm thông tin và sự diễn giải về các yêu cầu. Được biên dịch vào tháng … Năm

Single-Device DRM-Protected Document

This document has single-device/user digital rights management (DRM) protection. This document will only be accessible by a single user on a single device. If you are purchasing this DRM-protected document for another user, you will need to provide contact information for that user when placing your order.

For information about IPC standards with DRM protection, visit www.ipc.org/drm.

Number of Pages: 86
Release Date: 4/12/2019
ISBN: 978-1-61193-3
Product ID: J001-STD-0-D-0-VN-G