• Home
  • IPC-J-STD-001G-Vietnamese

IPC-J-STD-001G: Các Yêu Cầu Cho Các Sản Phẩm Điện và Điện Tử Hàn Lắp Ráp

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610 Được công nhận trên toàn cầu về tiêu chuẩn cho các quy trình hàn và các nguyên vật liệu. Được cập nhật với những người tham gia từ 18 quốc gia cung cấp đầu vào và ý kiến chuyên môn, tài liệu này mang đến các tiêu chuẩn mới nhất cùng với nhiều đồ họa mới mới cho ngành công nghiệp giúp dễ hiểu và dễ sử dụng.

Đây là bộ tiêu chuẩn phải có đối với những ai trong ngành công nghiệp điện tử có sự quan tâm đến các tiêu chí chấp nhận cho các sản phẩm điện điện tử lắp ráp. J-STD-001 được phát triển cùng với IPC-A-610 và được hỗ trợ bởi IPC-HDBK-001 cho những người cần thêm thông tin và sự diễn giải về các yêu cầu. Được biên dịch vào tháng … Năm

Number of Pages: 86
Release Date: 4/12/2019
ISBN: 978-1-61193-3
Product ID: J001-STD-0-D-0-VN-G