IPC/WHMA-A-620C: דרישות וקבלה של הרכבות כבלים ורתמות חוטים

Member: $163.00

Nonmember: $326.00

תאור

זוהי המהדורה העדכנית ביותר של תקן מוסכם לתעשייה ודרישות קבלה של הרכבות כבלים ורתמות חוטים. תקן זה כולל סעיפים חדשים לאבטחת חיווט, אבטחת בידודים ומידע מעודכן ברבים מהסעיפים, יחד עם למעלה מ- 700 תמונות ואיורים.

תקן זה מפרט חומרים שיטות בדיקות וקריטריוני קבלה לייצור בלחיצה, אבטחה מכאנית וחיבורים מולחמים להרכבות ופעולות הקשורות להרכבת כבלים וחיווט.

IPC/WHMA-A-620C תוכנן על ידי IPC והאיגוד לייצור רתמות וחוטים (WHMA)

מרץ 2018

Number of Pages: 428
ISBN: 978-1-61193-322-2
Product ID: A620-STD-0-P-0-IL-C