IPC-WHMA-A-620C: Wymagania i akceptacje dla montażu kabli i wiązek przewodów

Member: $163.00

Nonmember: $326.00

Jest to najnowsza rewizja standardu branżowego dotyczącego wymagań i akceptacji dla montażu kabli i wiązek przewodów oraz zawiera nowe rozdziały dotyczące drutowania zabezpieczającego, linek zabezpieczających, przepustów kablowych, kanałów kablowych wraz z zaktualizowanymi informacjami w wielu pozostałych rozdziałach. Dzięki ponad 700 zdjęciom i ilustracjom standard ten opisuje materiały, metody, testy i kryteria akceptacji dla tworzenia zagniatanych, mechanicznie zabezpieczonych i lutowanych połączeń oraz powiązanych czynności montażowych związanych z zespołami kabli i wiązek przewodów.

IPC/WHMA-A-620C zostało opracowane przez IPC oraz Stowarzyszenie Producentów Wiązek i Przewodów (WHMA)

Number of Pages: 428
Release Date: 2/21/2019
ISBN: 978-1-61193-429-8
Product ID: A620-STD-0-P-0-PL-C