J-STD-001F-PL: Wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

J-STD-001E jest rozpoznawany na świecie jako jedyny standard dla materiałów i procesów lutowania uznany w przemyśle. Niniejsza rewizja zawiera pomoc dla wytwarzania ze stopami ołowiowymi i bezołowiowymi. Przykładami niektórych znaczących zmian w rewizji są otwory metalizowane, PTH, wymagania na minimalne wypełnienie, kryteria dla dwóch nowych typów zakończeń SMT oraz rozszerzone kryteria dla warstwy pokrywającej. Kiedy tylko to możliwe, opisy kryteriów zostały tak dopasowane, aby uczynić je łatwiejsze do zrozumienia dla materiałów, metod i weryfikacji dla jakościowej produkcji lutowanych połączeń i zespołów. Zawarte są wymagania dla wszystkich trzech klas konstrukcji. Dla klarowności są dostarczone kolorowe ilustracje. Niniejszy standard całkowicie uzupełnia IPC-A-610F i jest wspierany przez IPC-HDBK-001.

Number of Pages: 70
ISBN: 978-1-61193-212-6
Product ID: J001-STD-0-D-0-PL-F