Current Revision
IPC-A-610F

IPC-A-610F-IL: קבלה של הרכבות אלקטרוניות

IPC-A-610 הינו תקן ההרכבות האלקטרוניות הנפוץ ביותר בעולם. בהיותו בגדר חובה עבור כל מחלקות הבטחת האיכות וההרכבה, IPC-A-610F מדגים קריטריוני מיומנות עבודה מקובלים בתעשיה עבור הרכבות אלקטרוניות, באמצעות תמונות ואיורים בצבע מלא.

מהדורה זו כוללת שני סגנונות חדשים של חיבורי ,SMT כמו כן שינוי במילוי דרך קדחים וקריטריון לחלל ב- BGA . בנוסף, בכל מקום אפשרי ההגדרות שונו על מנת להפוך את הקריאה לקלה יותר וכדי לשפר את ההבנה - כל זאת ללא ביטול דרישה כלשהי.

נושאים עיקריים הכוללים חיבורים גמישים, כרטיס בכרטיס, פריט על פריט, שני הקריטריונים של לחם נטול עופרת ולחם הכולל עופרת, כיוון רכיבים וקריטריונים להלחמה דרך קדחים, SMT, ניקוי, סימון, ציפוי ודרישות לרבדי המעגל.

IPC-A-610 הינו רב-ערך עבור כל הבוחנים, המפעילים והמדריכים. במהדורה F מוצגים 814 תצלומים ואיורים של קריטריוני קבלה – 86 מהם חדשים או מעודכנים. בהירותה ומידת הדיוק של המהדורה נבדקו בביקורתיות רבה. המסמך מסונכרן לפי דרישות הבאות לידי ביטוי במסמכים אחרים מוסכמים בתעשיה ונעשה בו שימוש יחד עם החומר ותקן התהליך IPC-J-001.

Published Date
ISBN
978-1-61193-207-2
Pages
424
DoD Adopted
No
ANSI Approved
No