Current Revision
IPC-J-STD-001H

IPC-J-STD-001H: Các Yêu Cầu Cho Các Sản Phẩm Điện và Điện Tử Hàn Lắp Ráp

IPC-J-STD-001H Được công nhận trên toàn cầu về tiêu chuẩn cho các quy trình hàn và các nguyên vật liệu. Được cập nhật với những người tham gia từ 27 quốc gia cung cấp đầu vào và ý kiến chuyên môn, tiêu chuẩn IPC-J-STD-001H mang đến các tiêu chuẩn mới nhất cho ngành công nghiệp cùng với hướng dẫn sử dụng tia X để kiểm tra các tình trạng mối hàn xuyên lỗ mà không thể kiểm tra được bằng các phương pháp khác.

IPC-J-STD-001H là bộ tiêu chuẩn phải có đối với những ai trong ngành công nghiệp điện tử có sự quan tâm đến các tiêu chuẩn chấp nhận cho các sản phẩm điện điện tử lắp ráp. J-STD-001 được phát triển cùng với IPC-A-610 và được hỗ trợ bởi IPC-HDBK-001 cho những người cần thêm thông tin và sự diễn giải về các yêu cầu. Nếu bạn đã mua IPC-J-STD-001H bạn cũng nên mua và sử dụng IPC-A-610H, chúng đi đôi với nhau.

Published Date
ISBN
978-1-951577-89-6
Pages
108
DoD Adopted
No
ANSI Approved
No

https://www.ipc.org/TOC/J-STD-001H-VN-TOC.pdf