Current Revision
IPC-A-610 - Revision H - Standard Only
Tiêu Chuẩn Chấp Nhận Các Sản Phẩm Lắp Ráp Điện Tử

IPC-A-610 là tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm lắp ráp điện tử được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành công nghiệp điện tử. Tiêu chuẩn IPC-A-610H bao gồm một cập nhận tổng quát, giới thiệu một số loại linh kiện SMT mới và loại bổ tình trạng mục tiêu. Những người tham gia từ 29 quốc gia cung cấp đầu vào và ý kiến chuyên môn để mang đến tài liệu này cho ngành công nghiệp điện tử.

Đây là bộ tiêu chuẩn phải có đối với các nhân viên kiểm hàng, công nhân lắp ráp và những người khác có sự quan tâm đến các tiêu chí chấp nhận cho các sản phẩm lắp ráp điện tử. IPC-A-610 được phát triển đồng bộ cùng với J-STD-001 và IPC/WHMA-A-620.

Published Date
ISBN
978-1-951577-88-9
Pages
416
DoD Adopted
No
ANSI Approved
No