SINGLE DEVICE DOWNLOAD
Release Date
SKU: A620-STD-0-D-0-VN-D
Note:
This is a non-printable product.
Nonmember price: $414.00
Member price: $249.00
Your price: $414.00
HARD COPY
Release Date
SKU: A620-STD-0-P-0-VN-D
Nonmember price: $512.00
Member price: $307.00
Your price: $512.00

Product Details

IPC/WHMA-A-620D là bộ tiêu chuẩn duy nhất được chấp thuận rộng rãi trong ngành công nhiệp cho Các Yêu Cầu và Tiêu Chuẩn Chấp Nhận của Các Bộ Dây Điện Cáp Điện. IPC/WHMA-A-620D mô tả các vật liệu, phương pháp, kiểm tra và các tiêu chuẩn chấp nhận để thực hiện các mối liên kết bằng phương pháp bấm, gia cố cơ học và hàn và các hoạt động lắp ráp liên quan đến cáp điện và bộ dây điện.

IPC/WHMA-A-620D được phát triển bởi IPC và Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Bộ Dây Điện (WHMA) (Một chi nhánh của IPC)

Published Date
ISBN
978-1-63816-082-3
Pages
420
DoD Adopted
No
ANSI Approved
No