18 Products

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-630-CN: 电子产品整机的制造、检验和测试的可接受性标准

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

J-STD-006C-CN: 电子焊接领域电子级焊料合金及含助焊剂与不含助焊剂的固体焊料的要求

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-7095C-CN: BGA设计与组装工艺的实施

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-4556: 印制板化学镍/钯/浸金(ENEPIG)规范

Member: $62.00

Nonmember: $123.00

IPC/WHMA-A-620B-VN: Yêu Cầu và Tiêu Chuẩn Chấp Nhận cho Các Bộ Dây và Bộ Cáp...

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC/WHMA-A-620B-CN: 线缆及线束组件的要求与验收

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-7527: 焊膏印刷要求 - Chinese

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

J-STD-005A-CN: 焊膏要求

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

IPC/JEDEC-J-STD-033C-CN: 潮湿/再流焊敏感表面贴装器件的操作、包装、运输及使用

Member: $69.00

Nonmember: $137.00

IPC-AJ-820A: 组装和连接手册

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

IPC-SM-840E-CN: 永久性阻焊剂和挠性覆盖材料的鉴定和性能规范

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

IPC-1601-CN: 印制板操作和贮存指南

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-7351B: 表面贴装设计及连接盘图形标准通用要求

Member: $62.00

Nonmember: $123.00

IPC-A-610E-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-610E-CN: 电子组件的可接受性

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

J-STD-001E-CN: Rev E superseded by Rev F

Member: $62.00

Nonmember: $123.00

IPC-A-610E-HI: इलेक्ट्रोनिक असेम्बलीज की स्वीकार्यता

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

IPC/JEDEC-J-STD-020D-1-CN: IPC/JEDEC 非气密固态表面贴装器件潮湿/再流焊敏感度分级