84 Products

Member: $79.00

Nonmember: $158.00

IPC-7530A: 群焊工艺温度曲线指南(再流焊和波峰焊

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-640: 光纤,光缆和混合线束组件的验收要求

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-640: 光纤,光缆和混合线束组件的验收要求

Member: $40.00

Nonmember: $80.00

IPC-7711/21C: Rework, modificatie en repair van elektronische assemblages - Chapter 1

Member: $30.00

Nonmember: $60.00

IPC-7711/21C: Rework, modificatie en repair van elektronische assemblages - Chapter 1

Member: $53.00

Nonmember: $83.00

IPC-J-STD-001G-AM1: Enthält Anforderungen für Lötmaterialien und -prozesse für elektronische Baugruppen.

Member: $152.00

Nonmember: $305.00

IPC/WHMA-A-620C: 케이블 및 와이어 하네스 어셈블리들에 대한 요건들 및 수용

Member: $152.00

Nonmember: $305.00

IPC/WHMA-A-620C: 케이블 및 와이어 하네스 어셈블리들에 대한 요건들 및 수용

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

IPC-J-STD-001G: 솔더링된 전기 및 전자 어셈블리들에 대한 요건들

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

IPC-J-STD-001G: 솔더링된 전기 및 전자 어셈블리들에 대한 요건들

Member: $260.00

Nonmember: $521.00

IPC-7711/21C: 전자 어셈블리들의 리웤, 변경 및 수리

Member: $260.00

Nonmember: $521.00

IPC-7711/21C: 전자 어셈블리들의 리웤, 변경 및 수리

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: 전자 어셈블리들의 허용 가능성

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: 전자 어셈블리들의 허용 가능성

Member: $68.00

Nonmember: $137.00

IPC-J-STD-002E: 元器件引线、焊端、焊片、端子和导线的可焊性测试

Member: $68.00

Nonmember: $137.00

IPC-J-STD-002E: 元器件引线、焊端、焊片、端子和导线的可焊性测试

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A610G: Acceptatie van geassembleerde printplaten

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC-A-610G: Acceptatie van geassembleerde printplaten

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

IPC-J-STD-001G: Eisen voor gesoldeerde elektrische en elektronische geassembleerde printplaten

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

IPC-J-STD-001G: Eisen voor gesoldeerde elektrische en elektronische geassembleerde printplaten

Member: $147.00

Nonmember: $263.00

IPC-A-620C-NL: Eisen en acceptatie van kabel en draadboom assemblage

Member: $147.00

Nonmember: $294.00

IPC/WHMA-A-620C: Eisen en acceptatie van kabel en draadboom assemblages

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

IPC-J-STD-001G: Enthält Anforderungen für Lötmaterialien und -prozesse für elektronische Baugruppen

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

IPC-J-STD-001G: Enthält Anforderungen für Lötmaterialien und -prozesse für elektronische Baugruppen.