Standards: Electronics Assembly: Quality/Test

8 Products

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

J-STD-001F-PL: Wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610F-PL: Dopuszczalność Zespołów Elektronicznych

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

A-620B-PL: Wymagania i akceptacje dla montażu kabli i wiązek przewodów

Member: $40.00

Nonmember: $79.00

IPC/WHMA-A-620B-SP: Requisitos y Aceptabilidad de Cables y Mazos de Cables

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-610F-SP: Aceptabilidad de Ensambles Electrónicos

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610F-IT: IPC-A-610F Accettabilità degli Assemblaggi Elettronici

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610F-DE: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

Member: $86.00

Nonmember: $171.00

IPC/WHMA-A-620B-DE: Anforderungen und Abnahmekriterien für Kabel- und Kabelbaum-Baugruppen