Standards: Electronics Assembly: Rework/Repair

6 Products

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-DE: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

7351B-DE: Basisanforderungen an das SMT-Design und SMD-Anschlussflächen-Richtlinie

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-HU: Elektronikai szerelvények elfogadhatósága

Member: $246.00

Nonmember: $492.00

IPC-7711/21B-HU: Elektronikai szerelvények újramunkálása, módosítása és javítása

Member: $246.00

Nonmember: $492.00

IPC-7711/21B-DE: Nacharbeit, Änderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

A-610DHU: Acceptability of Electronic Assemblies