Standards: Electronics Assembly: Rework/Repair

8 Products

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-DE: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

7351B-DE: Basisanforderungen an das SMT-Design und SMD-Anschlussflächen-Richtlinie

Member: $62.00

Nonmember: $123.00

IPC-A-610E-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-HU: Elektronikai szerelvények elfogadhatósága

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-610E-CN: 电子组件的可接受性

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-IT: Accettabilità degli Assemblaggi Elettronici

Member: $246.00

Nonmember: $492.00

IPC-7711/21B-HU: Elektronikai szerelvények újramunkálása, módosítása és javítása

Member: $168.00

Nonmember: $335.00

IPC-7711/21B-CN: 电子组件的返工、修改和维修