Standards: Electronics Assembly: Rework/Repair

18 Products

Member: $221.00

Nonmember: $441.00

IPC-7711/21C REDLINE: Rework, Modification and Repair of Electronic Assemblies - Redline

Member: $174.00

Nonmember: $347.00

IPC-7711/21C: Rework, Modification and Repair of Electronic Assemblies

Member: $173.00

Nonmember: $347.00

IPC-7711/21C: Rework, Modification and Repair of Electronic Assemblies

Member: $88.00

Nonmember: $176.00

IPC-A-610FC: Telecom Addendum to IPC-A-610 Revision F Acceptability of Electronic Assemblies

Member: $182.00

Nonmember: $364.00

IPC-7711/21C: Rework, Modification and Repair of Electronic Assemblies

Member: $67.00

Nonmember: $129.00

J-STD-001FS WAM 1: Space Applications Electronic Hardware Addendum to IPC J-STD-001F Requirements for Soldered Electrical...

Member: $65.00

Nonmember: $130.00

J-STD-001FS-WAM1: Space Applications Electronic Hardware Addendum to IPC J-STD-001F Requirements for Soldered Electrical and Electronic...

Member: $268.00

Nonmember: $536.00

IPC-7711/21C: Az elektronikai szerelvények újramunkálása, módosítása és javítása

Member: $255.00

Nonmember: $510.00

IPC-7711/21C: Az elektronikai szerelvények újramunkálása, módosítása és javítása

Member: $268.00

Nonmember: $536.00

IPC-7711/21C: Nacharbeit, Änderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen - German

Member: $255.00

Nonmember: $510.00

IPC-7711/21C: Nacharbeit, Änderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen - German

Member: $294.00

Nonmember: $588.00

7090-FAM: Packages for PCBs and Assemblies

Member: $298.00

Nonmember: $596.00

SolMatFAM: Solder Materials Family

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-DE: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

Member: $123.00

Nonmember: $246.00

7351B-DE: Basisanforderungen an das SMT-Design und SMD-Anschlussflächen-Richtlinie

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-SE: Acceptanskrav för kretskort

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-A-610E-HU: Elektronikai szerelvények elfogadhatósága

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-A-610E: Acceptability of Electronic Assemblies