Standards: PCB Fabrication: Flex

3 Products

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-6013D: Specyfikacja Zdolności i Osiągów dla Elastycznych / Sztywno-Elastycznych Płyt Drukowanych

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

IPC-4412B: Specification for Finished Fabric Woven from "E" Glass for Printed Boards

Member: $65.00

Nonmember: $131.00

IPC-4203A: Cover and Bonding Material for Flexible Printed Circuitry