Standards: PCB Fabrication: Flex

2 Products

Member: $84.00

Nonmember: $168.00

IPC-2223E: Sectional Design Standard for Flexible/Rigid-Flexible Printed Boards

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-6013D: Specyfikacja Zdolności i Osiągów dla Elastycznych / Sztywno-Elastycznych Płyt Drukowanych