Standards: PCB Fabrication: Flex

7 Products

Member: $130.00

Nonmember: $259.00

IPC-6013D: Specyfikacja Zdolności i Osiągów dla Elastycznych / Sztywno-Elastycznych Płyt Drukowanych

Member: $88.00

Nonmember: $176.00

IPC-6013D: 挠性和刚挠印制板的鉴定及性能规范

Member: $88.00

Nonmember: $176.00

IPC-6013D:Qualification and Performance Specification for Flexible/Rigid-Flexible Printed Boards

Member: $45.00

Nonmember: $90.00

IPC-4202B: 挠性印制板用挠性基底电介质

Member: $45.00

Nonmember: $90.00

IPC-4202B: Flexible Base Dielectrics for Use in Flexible Printed Boards

Member: $88.00

Nonmember: $176.00

IPC-2223D: Sectional Design Standard for Flexible/Rigid-Flexible Printed Boards

Member: $49.00

Nonmember: $98.00

IPC-9252B: Requirements for Electrical Testing of Unpopulated Printed Boards