Standards: PCB Fabrication: Flex

10 Products

Member: $130.00

Nonmember: $259.00

IPC-6013D: Specyfikacja Zdolności i Osiągów dla Elastycznych / Sztywno-Elastycznych Płyt Drukowanych

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-6013D: Specyfikacja Zdolności i Osiągów dla Elastycznych / Sztywno-Elastycznych Płyt Drukowanych

Member: $88.00

Nonmember: $176.00

IPC-6013D: 挠性和刚挠印制板的鉴定及性能规范

Member: $88.00

Nonmember: $176.00

IPC-6013D:Qualification and Performance Specification for Flexible/Rigid-Flexible Printed Boards

Member: $297.00

Nonmember: $593.00

IPC-4550-FAM: Plating Specifications

Member: $114.00

Nonmember: $227.00

IPC-2221A-DE: SUPERSEDED BY IPC-2221B-DE

Member: $97.00

Nonmember: $193.00

IPC-2223A-DE: Sectional Design Standard for Flexible Printed Boards

Member: $37.00

Nonmember: $74.00

2221A-CH: Generic Standard on Printed Board Design

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

IPC-DR-572A: Drilling Guidelines for Printed Boards

Member: $40.00

Nonmember: $74.00

2221A: Generic Standard on Printed Board Design