Standards: PCB Fabrication: Flex

9 Products

Member: $130.00

Nonmember: $259.00

IPC-6013D: Specyfikacja Zdolności i Osiągów dla Elastycznych / Sztywno-Elastycznych Płyt Drukowanych

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-6013D: Specyfikacja Zdolności i Osiągów dla Elastycznych / Sztywno-Elastycznych Płyt Drukowanych

Member: $88.00

Nonmember: $176.00

IPC-6013D: 挠性和刚挠印制板的鉴定及性能规范

Member: $88.00

Nonmember: $176.00

IPC-6013D:Qualification and Performance Specification for Flexible/Rigid-Flexible Printed Boards

Member: $297.00

Nonmember: $593.00

IPC-4550-FAM: Plating Specifications

Member: $66.00

Nonmember: $131.00

IPC-6018B-CN: 高频(微波)印制板的鉴定及性能规范

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

IPC-SM-840E-CN: 永久性阻焊剂和挠性覆盖材料的鉴定和性能规范

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

IPC-SM-840E: Qualification and Performance Specification of Permanent Solder Mask and Flexible Cover Materials

Member: $40.00

Nonmember: $74.00

2221A: Generic Standard on Printed Board Design