Standards: PCB Fabrication: Flex

8 Products

Member: $137.00

Nonmember: $274.00

IPC-6013D: Specyfikacja Zdolności i Osiągów dla Elastycznych / Sztywno-Elastycznych Płyt Drukowanych

Member: $124.00

Nonmember: $247.00

IPC-6013D: Specyfikacja Zdolności i Osiągów dla Elastycznych / Sztywno-Elastycznych Płyt Drukowanych

Member: $92.00

Nonmember: $184.00

IPC-6013D: 挠性和刚挠印制板的鉴定及性能规范

Member: $92.00

Nonmember: $92.00

IPC-6013D:Qualification and Performance Specification for Flexible/Rigid-Flexible Printed Boards

Member: $312.00

Nonmember: $624.00

IPC-4550-FAM: Plating Specifications

Member: $47.00

Nonmember: $93.00

IPC-4412B: Specification for Finished Fabric Woven from "E" Glass for Printed Boards

Member: $65.00

Nonmember: $131.00

IPC-4203A: Cover and Bonding Material for Flexible Printed Circuitry

Member: $40.00

Nonmember: $74.00

2221A: Generic Standard on Printed Board Design