6012C-PL: Specyfikacja Zdolności i Osiągów dla Sztywnych Płyt Drukowanych

Member: $97.00

Nonmember: $193.00

Opis w jezyku angielskim.

Niniejsza specyfikacja opisuje zdolność i osiągi sztywnych płyt drukowanych, jednostronnych, dwustronnych, z lub bez otworów metalizowanych, wielowarstwowych z lub bez ślepych/ zakrytych otworów przelotowych oraz płyt z rdzeniem metalowym. Podaje wymagania na wykończenie końcowe, pokrycie metalizacją powierzchni, przewodniki, otwory/ otwory przelotowe, wymagania na częstotliwość testowania dopuszczającego i zgodności jakościowej, a również wymagania elektryczne, mechaniczne i środowiskowe. Rewizja C wprowadza dużo nowych wymagań w obszarach takich jak wybór w zakupach, nowe wykończenia powierzchni, grubość metalizacji otworu, rozwarstwienia punktowe, odsłonięcie splotu włókien, platerowanie pokrywy wypełnionych otworów, pęknięcia i luki laminatu, wytrawienie wsteczne, wypełnienie ślepych i zakrytych otworów przelotowych, testowanie dopuszczające i częstotliwość, wymagania na testowanie naprężeń cieplnych. Niniejsza rewizja jest zsynchronizowana z IPC-A-600H. Do użycia wraz z IPC-6011. Zastępuje IPC-6012B wraz ze Zmianami 1. Zawiera 52 strony. Wydano w kwietniu 2010.

Number of Pages: 52
ISBN: 1-580986-95-1
Product ID: 6012-STD-0-D-0-PL-C