IPC/WHMA-A-620D: Wymagania i akceptacje dla montażu kabli i wiązek przewodów

Member: $213.00

Nonmember: $426.00

IPC/WHMA-A-620D jest jedynym standardem branżowym dotyczącym Wymagań i Akceptacji dla Montażu Kabli i Wiązek Przewodów. IPC/WHMA-A-620D opisuje materiały, metody, testy i kryteria akceptacji dla tworzenia zagniatanych, mechanicznie zabezpieczonych i lutowanych połączeń oraz powiązanych czynności montażowych związanych z zespołami kabli i wiązek przewodów.

IPC/WHMA-A-620D został opracowany przez IPC oraz Stowarzyszenie Producentów Wiązek Przewodów (WHMA) (Partner IPC).

Number of Pages: 416
Release Date: 3/16/2021
ISBN: 978-1-951577-80-3
Product ID: A620-STD-0-P-0-PL-D