Historical Revision
IPC-A-610E

IPC-A-610E-VN: Yêu Cầu Chấp Nhận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

IEC đang trong tiến trình chứng thực IPC-A-610 như là một Bộ Tiêu Chuẩn Chấp Nhận cho các lắp ráp điện tử Quốc tế.

IPC-A-610 là bộ tiêu chuẩn cho các lắp ráp điện tử được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Là một bắt buộc cho các bộ phận đảm bảo chất lượng sản phẩm và lắp ráp sản phẩm, IPC-A-610E minh họa các tiêu chuẩn công nghệ chấp nhận sản phẩm cho các lắp ráp điện tử bằng các hình ảnh minh họa màu sắc. Các chủ đề bao gồm đính gá các bảng mạch mềm, bảng mạch gắn trên bảng mạch, linh kiện gắn trên linh kiện, hàn không chì, hướng linh kiện và các tiêu chí hàn cho linh kiện xuyên lỗ và linh kiện dán bề mặt SMT (những hình thức đầu tiếp xúc mới) và các lắp ráp với kỹ thuật quấn dây riêng rẽ, các lắp ráp cơ khí, làm sạch, ghi nhãn, phủ và các yêu cầu về ép.

IPC-A-610 là tài liệu vô giá cho các kiểm tra viên, công nhân và các huấn luyện viên. Ấn bản đời E có 809 hình ảnh và minh họa cho các tiêu chí chấp nhận-165 hình ảnh là các cập nhật mới. Ấn bản này được soát xét rất cẩn trọng để đạt được sự rõ ràng và tính chính xác cao. Tài liệu cũng được đồng bộ với những yêu cầu diễn đạt trong những tài liệu của những ngành công nghiệp khác và được sử dụng với với tài liệu IPC-J-STD001.

Tải tập tin thể hiện các thay đổi đáng lưu ý trong tập tin IPC-A-610 từ phiên bản D sang phiên bản E .pdf (Chỉ có Tiếng Anh).

Published Date
ISBN
978-1-61193-106-8
Pages
400
DoD Adopted
No
ANSI Approved
No