Current Revision
IPC/WHMA-A-620C

IPC/WHMA-A-620C: Yêu Cầu và Tiêu Chuẩn Chấp Nhận cho Các Bộ Dây và Bộ Cáp Dẫn Điện

Đây là phiên bản mới nhất của bộ tiêu chuẩn duy nhất được chấp thuận rộng rãi trong ngành công nghiệp cho Các Yêu Cầu và Tiêu Chuẩn Chấp Nhận của Cáp và Bộ Dây Dẫn Điện, và nó bao gồm các phần mới liên quan đến lắp đặt dây an toàn, cáp an toàn, đệm lót dây và máng cáp, kèm với thông tin cập nhật của nhiều mục khác. Với hơn 700 hình và minh họa, bộ tiêu chuẩn này mô tả các vật liệu, phương pháp, kiểm tra và các tiêu chuẩn chấp nhận để thực hiện các mối liên kết bằng phương pháp bấm, gia cố cơ học và hàn và các hoạt động lắp ráp liên quan đến cáp và bộ dây dẫn.

IPC/WHMA-A-620C được phát triển bởi IPC và Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Bộ Dây Dẫn (WHMA)

Published Date
ISBN
978-1-61193-378-9
Pages
428
DoD Adopted
No
ANSI Approved
No