SINGLE DEVICE DOWNLOAD
Release Date
SKU: A600-STD-0-D-0-TH-K
Note:
This is a non-printable product.
Nonmember price: $414.00
Member price: $249.00
Your price: $414.00
HARD COPY
Release Date
SKU: A600-STD-0-P-0-TH-K
Nonmember price: $512.00
Member price: $307.00
Your price: $512.00

Product Details

ภาพประกอบใช้เป็นคู่มือเพื่อแสดงการยอมรับได้ของบอร์ดพิมพ์! เอกสารสี่สีนี้ได้ให้ภาพถ่ายและภาพประกอบที่แสดงถึงสภาวะเป้าหมาย ยอมรับได้ และ ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ทั้งจากภายในหรือภายนอกบนบอร์ดพิมพ์เปล่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ และวิศวกรของคุณมีข้อมูลที่เป็นเอกฉันทามติของอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจุบันที่สุด ด้วยรูปถ่ายและภาพประกอบใหม่หรือที่มีการแก้ไขจำนวนมาก ฉบับการแก้ไข K ให้ความครอบคลุมใหม่และขยายออกไปในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เครซซิ่ง, โครงสร้างที่เจาะด้านหลัง, แลนด์ของเอดจ์คอนเนคเตอร์, การเคลือบด้วยทองแดง, ช่องว่างของการเคลือบและความผิดปกติระดับจุลภาค, การเจาะทะลุพื้นที่เป้าหมายของไมโครเวีย, การแยกชั้นภายใน และส่วนที่ยื่นออกมาของการเคลือบ เอกสารนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดการยอมรับได้ที่แสดงไว้ใน IPC-6012E และ IPC-6013D แทนที่ IPC-A-600J.

Published Date
ISBN
978-1-63816-166-0
Pages
204
DoD Adopted
No
ANSI Approved
No