SINGLE DEVICE DOWNLOAD
Release Date
SKU: A600-STD-0-D-0-VN-K
Note:
This is a non-printable product.
Nonmember price: $414.00
Member price: $249.00
Your price: $414.00
HARD COPY
Release Date
SKU: A600-STD-0-P-0-VN-K
Nonmember price: $512.00
Member price: $307.00
Your price: $512.00

Product Details

Những hướng dẫn được minh họa có tính định nghĩa cho khả năng chấp nhận đối với bảng mạch in! Tài liệu 4 màu này cung cấp các bức ảnh và các hình minh họa cho các tình trạng mục tiêu, chấp nhận và không phù hợp đối với các tình trạng quan sát được bên trong và bên ngoài bảng mạch in chưa lắp ráp. Hãy đảm bảo công nhân, người kiểm tra và các kỹ sư của bạn có được những thông tin đồng thuận mới nhất trong ngành. Với hàng tá những bức ảnh hay hình minh họa mới hoặc được sửa đổi, phiên bản K cung cấp phạm vi mới hoặc được mở rộng với các chủ đề như vết rạn, các cấu trúc khoan ngược, chân kết nối cạnh, mạ đồng bao bọc, lỗ rỗng mạ và các bất thường với microvia, microvia xuyên thủng lớp land mục tiêu, sự phân tách lớp trong và overhang mạ. Tài liệu đã đồng bộ với các yêu cầu chấp nhận được diễn giải trong IPC-6012E và IPC-6013D. Thay thế cho IPC-A600J.

Published Date
ISBN
978-1-63816-165-3
Pages
204
DoD Adopted
No
ANSI Approved
No