IPC-A-610 - Revision H - Standard Only
במקרה של חילוקי דעות בין התרגום במסמך זה לבין הגירסה האנגלית, תינתן עדיפות לגירסה האנגלית.

תיאור IPC-A-610Hהוא תקן הקבלה להרכבת אלקטרוניקה הנפוץ ביותר בתעשיית האלקטרוניקה. תקן IPC-A-610H כולל עדכון כללי למסמך, מציג מספר סוגי רכיבי הרכבה חדשים על פני השטח ומסיר תנאי יעד. משתתפים מ-29 מדינות סיפקו את הקלט והמומחיות שלהם כדי להביא מסמך זה לתעשיית האלקטרוניקה. זו חובה עבור מבקרים, מפעילים ואחרים שלהם עניין בקריטריוני הקבלה עבור הרכבות אלקטרוניות. IPC-A-610 פותח בסינרגיה עם J-STD-001 ו- IPC / WHMA-A-620.

Published Date
ISBN
978-1-63816-076-2
Pages
412
DoD Adopted
No
ANSI Approved
No