SINGLE DEVICE DOWNLOAD
Release Date
SKU: A620-STD-0-D-0-VN-E
Note:
This is a non-printable product.
Nonmember price: $415.00
Member price: $228.00
Your price: $415.00
HARD COPY
Release Date
SKU: A620-STD-0-P-0-VN-E
Nonmember price: $486.00
Member price: $267.00
Your price: $486.00

Product Details

IPC/WHMA-A-620E là tiêu chuẩn duy nhất trong ngành được đồng thuận về Yêu Cầu và Tiêu Chuẩn Chấp Nhận cho Các Bộ Dây Điện và Cáp Điện. IPC/WHMA-A-620E mô tả các nguyên vật liệu, phương pháp, cách kiểm tra và tiêu chuẩn chấp nhận để sản xuất các liên kết bấm, cố định cơ học, hoặc hàn, cũng như các hoạt động lắp ráp có liên quan liên quan đến các bộ dây điện và cáp điện. IPC/WHMA-A-620E được phát triển bởi IPC và Hiệp hội các nhà sản xuất bó dây (WHMA) (một chi nhánh của IPC).

Published Date
ISBN
978-1-63816-138-7
Pages
388
DoD Adopted
No
ANSI Approved
No